A GNOME asztali környezet akadálymentesítési kézikönyve

Szerző

Vincent Alexander
Kapcsolat: GNOME dokumentációs projekt
Don Scorgie
Kapcsolat: GNOME dokumentációs projekt
Brent Smith
Kapcsolat: GNOME dokumentációs projekt
Sun Java Desktop System Documentation Team
Kapcsolat: Sun Microsystems, Inc.

Kiadó

GNOME dokumentációs projekt

Jogi megjegyzés

Jelen dokumentum szabadon másolható, terjeszthető és/vagy módosítható a GNU Free Documentation License (GFDL) 1.1-es verziója vagy a Free Software Foundation által kiadott ennél frissebb verziója alatt, a „Nem változtatható szakaszok”, „Címlapszövegek” és a „Hátlapszövegek” kivételével. A GFDL leírása ezen az oldalon érhető el, vagy a jelen dokumentációban található COPYING-DOCS fájlban.

Ez a kézikönyv része a GFDL alatt megjelenő GNOME dokumentációk gyűjteményének. A kézikönyv a gyűjteménytől függetlenül szabadon terjeszthető, a licenc másolatát mellékelve a 6. fejezetben leírtaknak megfelelően.

A cégek különböző, védjegy alá tartozó elnevezéseket használnak termékeik és szolgáltatásuk megkülönböztetéséhez. Ahol ezek a nevek megjelennek bármelyik GNOME dokumentációban és a GNOME dokumentációs projekt tagjainak tudomásuk van a védjegyről, abban az esetben ezek az elnevezések teljes egészében vagy kezdőbetűik nagybetűsek.

A DOKUMENTUM ÉS A DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT VERZIÓJA A GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE (GFDL) ALATT JELENIK MEG AZ ALÁBBI ÉRTELMEZÉSSEL:

  1. A DOKUMENTUM „JELEN ÁLLAPOTÁBAN” KERÜL KIADÁSRA MINDENFÉLE GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA VAGY ALKALMAZHATÓSÁGRA, A JELEN DOKUMENTUMNAK VAGY ANNAK MÓDOSÍTOTT VERZIÓJÁNAK HIBAMENTESSÉGÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A DOKUMENTUM VAGY ANNAK MÓDOSÍTOTT VÁLTOZATÁNAK MINŐSÉGÉBŐL ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGÁBÓL FAKADÓ ÖSSZES KOCKÁZAT A FELHASZNÁLÓT TERHELI. HA A DOKUMENTUM BIZONYÍTOTTAN HIBÁS, A FELHASZNÁLÓNAK MAGÁNAK (NEM A DOKUMENTUM ÍRÓJÁNAK, KIADÓJÁNAK VAGY BÁRMELY KÖZREMŰKÖDŐNEK) KELL VÁLLALNIA A JAVÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES MINDEN KÖLTSÉGET. A JELEN GARANCIAELUTASÍTÁS A JELEN LICENC LÉNYEGI RÉSZE. A LEFEDETT DOKUMENTUM VAGY ANNAK MÓDOSÍTOTT VERZIÓJÁNAK HASZNÁLATA CSAK A JELEN ELUTASÍTÁSSAL EGYÜTT ENGEDÉLYEZETT, ÉS
  2. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS SEMMILYEN JOGI MEGFONTOLÁSBÓL, LEGYEN AZ MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNY (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT), SZERZŐDÉS VAGY BÁRMELY MÁS DOLOG, NEM FELELŐS ÖN, A LEFEDETT KÓD ELSŐ FEJLESZTŐJE ÉS TÖBBI KÖZREMŰKÖDŐJE VAGY EZEK BÁRMELY SZÁLLÍTÓJA SEMMILYEN MÁS SZEMÉLY FELÉ SEMMILYEN FAJTA KÖZVETLEN, SPECIÁLIS, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAG A HÍRNÉV ELVESZTÉSÉBŐL, MUNKA LEÁLLÁSÁBÓL, SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSÁBÓL VAGY HELYTELEN MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ, VAGY BÁRMELY EGYÉB KERESKEDELMI KÁROKAT ÉS VESZTESÉGEKET, MÉG AKKOR IS, HA AZ ILYEN FÉL INFORMÁLVA LETT AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FELELŐSSÉG EZEN KORLÁTOZÁSA NEM ALKALMAZHATÓ ABBAN AZ ESETBEN, HA HALÁL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS TÖRTÉNT A FÉL HANYAGSÁGÁBÓL KIFOLYÓLAG, OLYAN MÉRTÉKBEN, AMENNYIRE AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNYEK MEGTILTJÁK AZ ILYEN KORLÁTOZÁSOKAT.

Visszajelzés

A GNOME asztali környezettel vagy annak dokumentációjával kapcsolatos hibák bejelentéséhez és javaslatok tételéhez használja a GNOME visszajelzés oldalt.

Változások története

2008. szeptember: A GNOME asztali környezet akadálymentesítési kézikönyve (2.24.0 verzió) (GNOME dokumentációs projekt)
2008. szeptember: A GNOME asztali környezet akadálymentesítési kézikönyve (2.24.0 verzió) (GNOME dokumentációs projekt)
2005. július: A GNOME asztali környezet akadálymentesítési kézikönyve (2.10.1 verzió) (Sun Java Desktop System Documentation Team)
2005. március: A GNOME asztali környezet akadálymentesítési kézikönyve (2.10.0 verzió) (Sun Java Desktop System Documentation Team)
2004. szeptember: A GNOME asztali környezet akadálymentesítési kézikönyve (2.8.0 verzió) (Sun Java Desktop System Documentation Team)
2004. március: A GNOME asztali környezet akadálymentesítési kézikönyve (2.6.0 verzió) (Sun Microsystems)
2003. október: A GNOME asztali környezet akadálymentesítési kézikönyve (2.4.0 verzió) (Sun Microsystems)
2003. február: A GNOME asztali környezet akadálymentesítési kézikönyve (2.2.0 verzió) (Sun Microsystems)
2003. január: A GNOME asztali környezet akadálymentesítési kézikönyve Solaris munkakörnyezethez (2.1 verzió) (Sun Microsystems)
2002. december: A GNOME asztali környezet akadálymentesítési kézikönyve Solaris munkakörnyezethez (2.0 verzió) (Sun Microsystems)