Áttekintés egérrel

Az Orka áttekintés egérrel funkciója lehetőséget ad az egér alatti objektumok ismertetésére. Az Orka egyszerű áttekintés funkciójával ellentétben az áttekintés egérrel funkció nem korlátozódik az aktív ablakra, az Orka megpróbál minden akadálymentesen hozzáférhető objektumot azonosítani, melyre az egérmutató mutat. Ha az egérmutatót egy olyan akadálymentesen hozzáférhető objektumra mozgatta, amely információkat közöl, az Orka ismertetni fogja az objektumot és az objektum által közölt információkat.

Mivel az áttekintés egérrel funkció engedélyezése azt eredményezi, hogy az Orka az egér minden pozícióváltozását figyeli és közli az információkat, ez a funkció alapértelmezetten nincs engedélyezve. Ha azt szeretné, hogy ez a funkció mindig engedélyezve legyen, jelölje be Az egér alatti objektum felolvasása jelölőnégyzetet. Ezt a beállítást az Orka Beállítások párbeszédpanelének Általános lapján találja meg. Ugyanezen párbeszédpanel Billentyűtársítások lapján találni fog egy nem kiosztott Orka parancsot, melynek segítségével szükség szerint be- vagy kikapcsolhatja az áttekintés egérrel funkciót. Ennek a parancsnak a neve: Be- vagy kikapcsolja az áttekintés egérrel módot. Ha szeretne billentyűtársítást hozzárendelni ehhez a funkcióhoz, olvassa el a Billentyűtársítások bemutatása című fejezetet.

Az alapbeállítások és billentyűtársítások függetlenek egymástól

Megjegyzés: függetlenül attól, hogy engedélyezi-e az áttekintés egérrel funkciót, folyamatosan be- és kikapcsolhatja, ha létrehoz egy billentyűtársítást a Be- vagy kikapcsolja az áttekintés egérrel módot parancshoz. Nem szükséges véglegesen engedélyeznie ezt a funkciót, mivel az alapbeállítások és a billentyűtársítások függetlenek egymástól.