Táblázatok

Az Orka számos speciális funkcióval rendelkezik a táblázatokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében, amelyekkel egy weboldalon vagy dokumentumban találkozhat. Néhány ezek közül: konfigurálható cella- és sorfelolvasás, Strukturált navigáció és dinamikus fejlécek támogatása.

Az aktuális cella vagy sor felolvasása

Tegyük fel, hogy át kell tekintenie a beérkezett üzenetek mappában levő üzeneteit. Ha azt szeretné, hogy az Orka kimondja egy üzenet esetén a feladót, tárgyat, dátumot és hogy az üzenet tartalmaz-e mellékletet, arra van szüksége, hogy az Orka a táblázat teljes sorát felolvassa. Ha viszont egy táblázat sorai között navigál, a teljes sor végighallgatása akár zavaró is lehet, pusztán a sorok celláinak mennyiségétől. Ebben az esetben arra lehet szüksége, hogy az Orka csak a fókuszba kerülő cellát olvassa fel. Ugyanez lehet a helyzet a dokumentumok táblázataival.

Az Orka lehetővé teszi annak testreszabását, hogy egy grafikus felületen megjelenő táblázatban, dokumentum táblázatban vagy egy táblázatkezelőben csak az adott cella, vagy a teljes sor kerüljön-e felolvasásra. Mivel ezek a beállítások függetlenek egymástól a különböző táblázattípusok esetén, nem szükséges egyetlen táblázatolvasási módot használni mindhárom táblázattípushoz.

Az Orka táblázatolvasási beállításai az Orka beállítóablakaiban akár alkalmazás szinten is testreszabhatóak. A beállításokat a Beszéd lapon találja meg.

Végezetül: létezik egy Orka gyorsbillentyű, mellyel menet közben válthat az aktuális cella vagy a teljes sor felolvasása mód között a pillanatnyilag használt táblázatban anélkül, hogy a beállítás mentésre kerülne. Ha ezt szeretné, nyomja meg az Orka módosító+F11 billentyűkombinációt.

Strukturált navigáció

Az Orka táblázatnavigációval kapcsolatos parancsai lehetővé teszik, hogy gyorsan megtalálhassa a táblázatokat, elugorhasson a táblázatok első vagy utolsó cellájára, valamint hogy bármely irányba mozoghasson a táblázatok cellái között.

Amikor egy táblázatban az Orka strukturált navigáció segítségével navigál, az Orka bejelenti a táblázatban elfoglalt pillanatnyi pozíciójával kapcsolatos fontos információkat, például a táblázat méretét, valamint azt, hogy a táblázatban való mozgáskor elérte a táblázat valamelyik szélét.

Ezen kívül az Orka számos konfigurálható megjelenítéssel kapcsolatos beállítással rendelkezik, melyek együttműködnek a strukturált Orka navigációval. Testreszabható például, hogy bejelentésre kerüljenek-e a cellakoordináták, a cellák kiterjesztései, és a cellafejlécek.

Ne felejtse el bekapcsolni a strukturált Orka navigációt!

Attól függően, hogy éppen hol tartózkodik, szükséges lehet az Orka strukturált navigációjának bekapcsolása. További információkért olvassa el az Amikor mindenképpen szükséges a strukturált Orka navigáció bekapcsolása című fejezetet.

Dinamikus fejlécek használata

Sok olyan táblázattal találkozhat, amelynél a táblázat valamelyik sorában vagy oszlopában levő cellák fejlécekként szolgálnak. Hogy a táblázat készítője jól jelölte-e meg ezeket a fejléceket vagy sem, a legtöbb esetben elég nehéz megállapítani. A szövegek sokszor csak nagyobb betűmérettel és/vagy dőlt betűstílussal vannak formázva. Ha egy táblázatnál jól is vannak megjelölve a fejlécek, semmilyen garancia nincs arra, hogy a használt alkalmazás vagy eszközkészlet jól adja át a szöveges fejléc-információkat az akadálymentesítési technológiáknak. Az Orka a dinamikus fejlécek támogatásával ennek esélyét viszont nagyban növeli.

Oszlopfejlécek beállítása

  1. Lépjen a táblázat azon sorára, amely az összes oszlopfejlécet tartalmazza.

  2. Nyomja le az Orka módosító+R billentyűkombinációt, ezzel jelezheti az Orka számára, hogy a táblázat aktuális sora tartalmazza a fejléc-információkat.

Sorfejlécek beállítása

  1. Lépjen a táblázat azon oszlopára, amely az összes sorfejlécet tartalmazza.

  2. Nyomja le az Orka módosító+C billentyűkombinációt, ezzel jelezheti az Orka számára, hogy a táblázat aktuális oszlopa tartalmazza a fejléc-információkat.

A dinamikus oszlop- vagy sorfejléc beállítása esetén a cellák között navigációkor az Orka egyaránt ki fogja mondani a megváltozott fejléceket. Másképp fogalmazva, az Orka nem fogja kimondani az oszlopfejléceket újra és újra, ha felfelé vagy lefelé mozog egy táblázat aktuális oszlopában, nem fogja kimondani a sorfejléceket újra és újra, ha jobbra és balra mozog a táblázat aktuális sorában. Ha azonban átlép egy másik sorba, és definiált sorfejlécet, akkor az új sorhoz társított sorfejléc kerül kimondásra. Ha pedig egy másik oszlopba lép át, és definiált oszlopfejlécet, akkor az új oszlophoz társított oszlopfejléc kerül kimondásra.

Ha törölni szeretné a fejléceket, egyszerűen nyomja meg kétszer egymás után a fejléc beállításához használt billentyűkombinációt. Az Orka módosító+R billentyűkombináció kétszeri gyors lenyomása közli az Orkával, hogy nincsenek oszlopfejlécek. Az Orka módosító+C billentyűkombináció kétszeri gyors megnyomása közli az Orkával, hogy nincsenek sorfejlécek.