3. Szövegformázások alkalmazása a szerkesztés alatt álló dokumentumban

A Normál dokumentumnézetben számos formázási lehetőség áll rendelkezésére, amennyiben korábban már kijelölt egy szövegrészt. Ha korábban már kijelölt egy szövegrészt, elérhetővé válnak a Formázás eszköztáron, illetve a Formátum menüben található almenük és menüpontok.

A következő alfejezetekben megismerheti a különböző formázási lehetőségeket:

Betűstílussal kapcsolatos formázások alkalmazása

Ha korábban már kijelölt egy szövegrészt, elérhetővé válnak a Formázás eszköztáron és a Formátum menüben található almenük és menüpontok. Az alábbi betűstílussal kapcsolatos formázási lehetőségeket választhatja:

 • Normál: Ha a Formázás eszköztáron vagy a Formátum menü Betűstílus almenüjében ezt a lehetőséget választja, a kijelölt szövegrészen alkalmazott betűstílussal kapcsolatos formázások visszavonásra kerülnek. Ha pl. korábban a kijelölt szövegrészt félkövér betűstílussal formázta, a Normál betűstílus alkalmazása visszavonja ezt a beállítást.

  Tipp: a Normál betűstílus formázást bármikor aktiválhatja a szöveg kijelölése után a CTRL+SHIFT+R billentyűkombinációval.

 • Dőlt: Ha a Formázás eszköztáron vagy a Formátum menü Betűstílus almenüjében ezt a lehetőséget választja, a kijelölt szövegrészen dőlt betűstílus kerül alkalmazásra. Ebben az esetben a Braille-konverzió után a megfelelő szövegrész előtt a 3-5-6, a szövegrész végén pedig a 2-3-6 pontszámú Braille-karakter kerül elhelyezésre. Ezt a két jelet a Braille-írásban nyitó és záró kiemelő jelnek nevezik.

  Tipp: a Dőlt betűstílus formázást bármikor aktiválhatja a szöveg kijelölése után a CTRL+SHIFT+I billentyűkombinációval. Ha korábban már dőlt betűstílussal formázott egy szövegrészt, és ezt vissza kívánja vonni, jelölje ki a megfelelő szövegdarabot, majd aktiválja újra a Formátum menü, Betűstílus almenüjének Dőlt menüpontját. A formázás visszavonására használhatja a CTRL+SHIFT+I billentyűkombinációt is.

 • Félkövér: Ha a Formázás eszköztáron vagy a Formátum menü Betűstílus almenüjében ezt a lehetőséget választja, a kijelölt szövegrészen félkövér betűstílus kerül alkalmazásra. Ebben az esetben a Braille-konverzió után a megfelelő szövegrész előtt a 3-5-6, a szövegrész után a 2-3-6 pontszámú Braille-karakter kerül elhelyezésre. Ezt a két jelet a Braille-írásban nyitó és záró kiemelő jelnek nevezik.

  Tipp: a Félkövér betűstílus formázást bármikor aktiválhatja a szöveg kijelölése után a CTRL+B billentyűkombinációval. Ha korábban már félkövér betűstílussal formázott egy szövegrészt, és ezt a formázást vissza kívánja vonni, jelölje ki a megfelelő szövegdarabot, majd aktiválja újra a Formátum menü, Betűstílus almenüjének Félkövér menüpontját. A formázás visszavonására használhatja a CTRL+B billentyűkombinációt is.

 • Félkövér dőlt: Ha a Formázás eszköztáron vagy a Formátum menü Betűstílus almenüjében ezt a lehetőséget választja, a kijelölt szövegrészen félkövér dőlt betűstílus kerül alkalmazásra. Ebben az esetben a Braille-konverzió után a megfelelő szövegrész előtt és mögött kettős nyitó és záró kiemelő jel kerül elhelyezésre.

  Tipp: a Félkövér dőlt betűstílus formázást bármikor aktiválhatja a szöveg kijelölése után a CTRL+SHIFT+F billentyűkombinációval. Ha korábban már félkövér dőlt betűstílussal formázott egy szövegrészt, és ezt a formázást vissza kívánja vonni, jelölje ki a megfelelő szövegdarabot, majd aktiválja újra a Formátum menü, Betűstílus almenüjének Félkövér dőlt menüpontját. A formázás visszavonására használhatja a CTRL+SHIFT+F billentyűkombinációt is.

Szövegstílussal kapcsolatos formázások alkalmazása

Ha már kijelölt egy szövegrészt, a következő szövegstílusokkal kapcsolatos formázási lehetőségek közül választhat a Formátum menü Szövegstílusok almenüjében vagy a Formázás eszköztáron

 • Normál szöveg: Ha ezt a lehetőséget választja, a kijelölt szövegrésznél minden korábban beállított szövegstílus formázás visszavonásra kerül. A funkciót aktiválhatja a CTRL+SHIFT+N billentyűparanccsal is.

 • 1. címsor, 2. címsor, 3. címsor, 4. címsor, 5. címsor, 6. címsor: Ha ezen elemek valamelyikét választja ki, a kijelölt szövegrész a megfelelő szövegstílussal lesz formázva. A Braille-konverzió után a megfelelő szövegrészek meg fognak jelenni a Braille-dokumentum tartalomjegyzékében, ha annak létrehozása a kiválasztott konvertálási profilnál engedélyezve van.

  Tipp: a megfelelő szövegstílust a CTRL+címsorszint száma billentyűparanccsal is alkalmazhatja.

  Ha a kijelölt szövegrésznél már beállított címsor-formázást, és újat ad meg, az előző formázás vissza lesz vonva. Ha a kijelölt szövegnél ugyanazt a címsor-formázást újra végrehajtja, az visszavonásra kerül.

 • Aláhúzás: Ha ezt a lehetőséget választja, a Braille-konverzió után a megfelelő szövegrész elejére és végére nyitó és záró Braille-kiemelő jel fog kerülni. Ha már korábban beállította ezt a formázást a kijelölt szövegrésznél, az Aláhúzás formázásművelet alkalmazásával visszavonhatja azt.

  Tipp: az aláhúzás formázást gyorsabban aktiválhatja a CTRL+U billentyűkombinációval is.

 • Címlap: Ha ezt a lehetőséget választja, a kijelölt szövegrész a Braille-konverzió után középre igazított szövegként a címoldalra fog kerülni. Ha már korábban beállította ezt a formázást a kijelölt szövegnél, a funkció újbóli használatával visszavonhatja azt.

  A címlap formázás gyorsabb beállítására használhatja a CTRL+SHIFT+C billentyűkombinációt is.

 • Vers stílus: Ez a szövegstílus speciális formázás. Ha a kijelölt szövegrésznél ezt a szövegstílust állítja be, a Braille-konverzió után a megfelelő szövegrész a magyar teljes írásnak megfelelő írásmódban fog megjelenni a dokumentumban. A bekezdések sorai az első oszlopban fognak kezdődni, a tördelt sorok pedig három karakterrel beljebb fognak szerepelni. Ezt a lehetőséget használják a nyomdai kiadványokban a versszakok formázására.

  Tipp: ha kijelöl egy nagyobb szövegrészt (pl. egy versszakot), a gyorsabb formázás érdekében a vers stílus beállítására használhatja a CTRL+SHIFT+V billentyűkombinációt is.

  Ha korábban már beállította a Vers stílusformázást a kijelölt szövegnél, a formázás újbóli alkalmazásával visszavonhatja azt.

Bekezdések igazítása

Ha korábban kijelölt egy sort vagy bekezdést, a Formátum menü, Bekezdés igazítása almenüjében vagy a Formázás eszköztáron az alábbi bekezdésigazítási módokat választhatja

 • Balra zárt: A kijelölt szövegrész igazítása balra zárt lesz. A Braille-konverzió után ez az igazítási mód a szövegrésznél megfelel a hagyományos Braille-bekezdésnek. A bekezdés első sora két karakterrel beljebb, a többi sora pedig az első karakternél fog kezdődni.

  Tipp: a balra zárt bekezdés igazítási módot a szövegrész kijelölése után beállíthatja a CTRL+SHIFT+B billentyűkombinációval is.

 • Középre zárt: Ha ezt a formázási lehetőséget választja, a kijelölt szövegrésznél középre zárt igazítási mód lesz beállítva. Ebben az esetben a kijelölt bekezdés minden sora, a Braille-konverzió után, körülbelül a lap közepén fog megjelenni, a sor hosszúságának függvényében.

  Tipp: a középre zárt igazítási módot a szövegrész kijelölése után beállíthatja a CTRL+SHIFT+K billentyűkombinációval is.

 • Jobbra zárt: Ha ezt a formázási lehetőséget választja, a kijelölt szövegrésznél jobbra zárt igazítási mód lesz beállítva. Ebben az esetben a kijelölt bekezdés minden sora, a Braille-konverzió után, körülbelül a lap jobb oldalán fog megjelenni, a sor hosszúságának függvényében.

  Tipp: a jobbra zárt igazítási módot a szövegrész kijelölése után beállíthatja a CTRL+SHIFT+J billentyűkombinációval is.

Az írásmód megváltoztatása

Bizonyos esetekben szüksége lehet arra, hogy a kijelölt szövegrésznél megváltoztassa a végleges Braille-szövegdarab írásmódját. A Normál dokumentumnézetben megteheti ezt, ha a Formátum menü Írásmód megváltoztatása menüpontjával megnyitja az Írásmód megváltoztatása párbeszédablakot. Ezzel a lehetőséggel a kijelölt szövegrésznél megváltoztathatja a Braille-konverzió során használt fordítási módot.

Az Írásmód megváltoztatása párbeszédablakot előhívhatja a CTRL+SHIFT+I billentyűkombinációval, vagy aktiválhatja ezt a lehetőséget a Formázás eszköztáron is.

Az Írásmód megváltoztatása párbeszédablak első fókuszban levő vezérlőeleme a Fordítási tábla kombinált listamező. Az alábbi lehetőségek közül választhat

 • Ne legyen fordítás: Ha ezt a lehetőséget választja, a kijelölt szövegrészen a Braille-konverzió során nem fog fordítás történni, a szöveg változatlan formában fog átkerülni a dokumentumba. Ez a lehetőség abban az esetben hasznos, ha biztos abban, hogy a használt konvertálási profil és Braille-kódolás esetén a változatlan szöveg jól jelenik majd meg a dokumentumban.

 • Számítógépes Braille: Ha a kijelölt szövegrészt, pl. egy számítógépes forráskódot a magyar nyolcpontos számítógépes Braille-írásmód szerint kíván megjeleníteni, válassza ezt a fordítási táblát. Ez a lehetőség abban az esetben is hasznos, ha egy angol nyelvű kisbetűs szónál nem akarja érvényesíteni a magyar teljes- vagy rövid írású Braille-szabályokat.

  Figyelem! A magyar számítógépes Braille írásmódban az ékezetes karaktereket és a nagybetűket másként jelölik, mint a teljes vagy rövid írás módban. Az ilyen típusú szövegrészeknél nem javasolt ennek a lehetőségnek a használata.

 • Magyar (teljes írás): Ez a lehetőség abban az esetben hasznos, ha pl. egy rövid írással formázott dokumentumban egy bizonyos szövegrészt teljes írásban kíván megjeleníteni.

 • Magyar (rövid írás): Ha ezt a fordítási táblát választja, a kijelölt szöveg a magyar rövid írásnak megfelelően kerül be a Braille-dokumentumba.

 • Angol (teljes írás): Ha a dokumentumban angol nyelvű szövegrész található, és a kijelölt szövegrészt az angol teljes írásnak megfelelően kívánja megjeleníteni, válassza ezt a fordítási táblát.

 • Angol (rövid írás): Ha a kijelölt szövegrészt az angol rövid írásnak megfelelően kívánja megjeleníteni a Braille-dokumentumban, válassza ezt a fordítási táblát.

 • Német (teljes írás): Ha egy vegyes nyelvű dokumentumban német nyelvű szövegrész található, és a kijelölt szövegrészt a német teljes írás szerint kívánja megjeleníteni a Braille-dokumentumban, válassza ezt a fordítási táblát.

 • Német (rövid írás): Ha egy vegyes nyelvű dokumentumban német nyelvű szöveg található, és a kijelölt szövegrészt a német rövid írás szerint kívánja megjeleníteni a Braille-dokumentumban, válassza ezt a fordítási táblát.

A fordítási tábla kiválasztása után az írásmódot az Írásmód megváltoztatása gomb aktiválásával állíthatja be.

Tipp: ha az Írásmód megváltoztatása párbeszédablakban lenyomja a ALT+R billentyűkombinációt, az be fog záródni, és a kiválasztott írásmód beállításra kerül a kijelölt szövegrésznél.

Az ESCAPE billentyű segítségével bármikor bezárhatja az Írásmód megváltoztatása párbeszédablakot.