4. Kivételszótár létrehozása a gyakran használt kifejezések cseréjéhez

Az Infoalap Braille-szerkesztő által használható kivételszótár-fájlok egyszerű szövegfájlok, amelyek bármely szövegszerkesztővel létrehozhatók. A szótárfájlokat .kiv kiterjesztésű állományként kell mentenie a saját felhasználói mappájába.

A szótárfájlok szerkezete egyszerű, az egyenlőségjel bal oldalán található szövegrész az eredeti-, a jobb oldali szövegdarab pedig a csere kifejezés. Az eredeti- és a cserekifejezéseket elegendő kisbetűs formában megadnia, minden szótárbejegyzést új sor karakterrel kell lezárnia.

Az alábbiakban megismerheti a használható lehetőségeket

Hagyományos cserepár hozzáadása a szótárfájlhoz

Ha egy kifejezést vagy szövegrészt a Braille-konverzió előtt másik szövegdarabra kíván kicserélni, használja a következő formát:

eredeti kifejezés=csere kifejezés

Ez a lehetőség pl. abban az esetben hasznos, ha hosszabb szöveget kell rendszeresen rövidített formára cserélnie.

Az alma=körte szótárbejegyzés azt eredményezi, hogy a Braille-konverzió előtt minden "alma" ki lesz cserélve "körte" szövegrészre, függetlenül attól, hogy a szöveg kis vagy nagybetűket tartalmaz.

Braille kivételek hozzáadása a szótárfájlhoz

A Braille-kivételek megadása hasonló módon történik, mint a hagyományos cserepárok bejegyzése, az eredeti- és cserekifejezéseket elegendő kisbetűvel megadnia. A különbség annyiból áll, hogy a cserekifejezésnél függőleges vonal jellel kell megadnia azt a pontot, ahol a lefordított Braille-kifejezésnél törést kell végrehajtani.

Ez a lehetőség abban az esetben hasznos, ha magyar kettős és hármas betűket tartalmazó szó esetén a fordítást végző Liblouis fordítótábla nem tartalmazza az azzal kapcsolatos kivételt, és helytelen Braille-alak kerül megjelenítésre a konverzió után. Ha pl. olyan nevet kíván helyesen megjeleníteni, ami két t és egy y betűt tartalmaz, a cserekifejezés megfelelő pozíciójában az y betű elé szúrjon be egy függőleges vonal jelet.

A következő szótárbejegyzés ilyen típusú esetre mutat példát:

hússzív=hús|szív

A Braille-kivételszótár-bejegyzések feldolgozása a konverzió végrehajtása után történik meg. Lefordításra kerülnek a szótárbejegyzések eredeti- és cserekifejezései, a végleges dokumentumba beszúrásra kerülnek a javított Braille-szövegrészek.

A Braille-konverzió során használni kívánt kivételszótár beállítása

A Braille-konverzió során használni kívánt szótárfájlt a Szerkesztés menü, Beállítások menüpontjának kiválasztása után állíthatja be az Általános lapfülön található Kivétel szótár kombinált listamező segítségével.

A Beállítások párbeszédablakot bármikor megjelenítheti, ha lenyomja a CTRL+SHIFT+P billentyűkombinációt.

A következő részben további információkat találhat az Infoalap Braille-szerkesztő Beállítások párbeszédablakáról.